HURTIG LEVERING   HØJ KVALITET   DANMARKS BEDSTE SERVICE

Bredt udvalg af etiketter til mærkning af farligt gods

Køb alle dine faresedler her
Hos ALBE Emballage A/S leverer vi et bredt udvalg af faresedler også kaldet fareetiketter, farligt gods mærker eller faremærker. Ens for alle etiketterne er, at de er i høj kvalitet og til en god pris og at vi har dem på lager til levering dagen efter bestilling.

Stort udvalg af fareetiketter
I følge ADR konventionen skal transporterende enheder med farligt gods forsynes med faresedler i overensstemmelse med de gældende regler. Hos ALBE Emballage A/S fører vi et bredt udvalg af faresedler til afmærkning af kolli (100 x 100 mm). Den, som sender det farlige gods, er ansvarlig for at mærke og fareetikettere sine kolli med faresedler, mens speditøren er ansvarlig for at mærke lastbærere og køretøjer. 

Gem

Gem

Pris pr. stk. 149,00 DKK  u/Moms
Pris pr. stk. 5,00 DKK  u/Moms
Pris pr. stk. 149,00 DKK  u/Moms
Model/varenr.: 210125
Pris pr. stk. 149,00 DKK  u/Moms
Model/varenr.: 210121
Pris pr. stk. 149,00 DKK  u/Moms
Model/varenr.: 210121A
Pris pr. stk. 149,00 DKK  u/Moms
Model/varenr.: 210124
Pris pr. stk. 149,00 DKK  u/Moms
Model/varenr.: 210124A
Pris pr. stk. 149,00 DKK  u/Moms
Model/varenr.: 210127
Pris pr. stk. 149,00 DKK  u/Moms
Model/varenr.: 210118
Pris pr. stk. 149,00 DKK  u/Moms
Model/varenr.: 210117
Pris pr. stk. 149,00 DKK  u/Moms
Pris pr. stk. 299,00 DKK  u/Moms
Model/varenr.: 210119
Pris pr. stk. 149,00 DKK  u/Moms
Pris pr. stk. 299,00 DKK  u/Moms
Model/varenr.: 210120
Pris pr. stk. 149,00 DKK  u/Moms
Pris pr. stk. 149,00 DKK  u/Moms

Transport af farligt gods
Farligt gods omfatter eksplosive stoffer og genstande, gasser, brandfarlige væsker, giftige stoffer, smittefarlige stoffer, radioaktive stoffer, ætsende stoffer mv. Alle sammen stoffer, som kan medføre risici for mennesker, dyr og miljø.

Derfor er det lovpligtigt at klassificere, mærke og emballere farligt gods med faresedler efter loven. Lovgrundlaget afhænger af, hvordan godset transporteres; landevejstransport: ADR-konventionen, jernbanetransport: RID-konventionen, søtransportj: IMDG Koden, lufttransport: ICAO/IATA. DGR.

ADR etiketter
Farligt gods transporteres ofte ad landevej, hvor det er reglerne fra ADR konventionen der er gældende. I følge kapitel 5.3 i ADR konventionen (Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej), skal både kolli, lastbærende enheder samt køretøjer hvori der transporteres farligt gods mærkes med faresedler samt orangefarvede skilte. Den, som sender det farlige gods, er ansvarlig for mærkning af sine kolli med faresedler, mens speditøren er ansvarlig for at mærke lastbærende enheder og køretøjer.

Mærker
I ADR findes der seks mærker;  retningspile, kvælningsfare, begrænset mængde, miljøfarlige stoffer, stoffer ved forhøjet temperatur samt undtagne mængder. Et mærke beskriver andre specielle forhold ved transporten.

I vores sortiment finder du også en lang række forskellige forsendelsesetiketter samt fragtetiketter. Ønsker du en etiket med logo tryk eller andet tryk så kan vi også sagtens klare den.