Vi er en pålidelig og kompetent leverandør af emballage til fødevareindustrien

Få nyttige tips og viden omkring fødevareemballage i denne guide....

Hos ALBE Emballage A/S får du landets bedste rådgivning
Vi står klar til at servicere og vejlede dig både med hensyn til emballage valg og mængde, men også med rådgivning og information omkring regler og lovkrav indenfor emballage egnet til kontakt med fødevarer.

Vigtigt at kende produkter og leverandør
Albe Emballage A/S er kendte for vores kvalitet, troværdighed, ansvarlighed og leveringssikkerhed og leverer et bredt udvalg af fødevareemballage. Når du køber emballage til kontakt med fødevarer hos os, kan du være sikker på at alle papirer altid er i orden og at produktet overholder den gældende danske og europæiske lovgivning for emballager der kommer i direkte kontakt med fødevarer.

Vi har en bred og dyb viden indenfor området, du er derfor i helt sikre hænder når du køber din fødevareemballage gennem os.

Se fødevarestyrelsens kontrol rapport - Klik her
Fødevarestyrelsen kontrolrapport

 

Reglerne for produkter der kommer i kontakt med fødevarer

Egnet til kontakt med fødevarerOverordnet set må produkter der kommer i kontakt med fødevarer ikke skade menneskers sundhed og de må ikke ændre fødevarens smag eller lugt. Dette er beskrevet i EU-Forordning 1935/2004, der angiver de generelle retningslinjer. Reglerne omfatter alle materialer og genstande til kontakt til fødevarer, uanset om det er direkte fødevareemballage, madkasser, grydeskeer, køkkenmaskiner eller lign.

 

Der stilles konkrete krav til materialet

Lovgivningen er opbygget således at der stilles krav i henhold til det materiale, som kommer i kontakt med fødevaren. Dermed fås de mest konkrete krav, som man kan vurdere sit produkt i forhold til. Plast er det bedst regulerede materiale og der har eksisteret regler for området i mange år. EU-Forordning 10/2011 beskriver de specifikke krav, der er til plast. For glas og porcelæn findes der f.eks. ligeledes konkrete krav til, hvordan man lever op til den overordnede lovgivning.

 

Migrationstest

Alle emballager til kontakt med fødevarer skal testes for total migration. En total migrationstest giver en værdi for hvor stor en stofmængde et produkt totalt set afgiver til fødevaren. Den totale migrationstest siger ikke noget om hvilke stoffer der er tale om, det gør den specifikke migrationstest derimod. Den specifikke migrationstest fortæller noget om, hvor stor en mængde af et givent stof, der vandrer over i fødevaren ved kontakt med produktet. Hvis man får oplyst, at en plast udelukkende består af stoffer, der ikke har specifikke migrationsgrænser, vil en total migrationstest være tilstrækkelig, men hvis et produkt indeholder et eller flere stoffer med specifikke migrationsgrænser, skal det dokumenteres, at disse grænser er overholdt.

 

Bekendtgørelse om fødevarekontaktmaterialer

BEK nr. 822 af 26/06/2013 beskriver de samlede regler for alle materialer og produkter der har fødevarekontakt. Bekendtgørelsen er en god opsummering af samtlige regler på området og erstatter dermed alle tidligere bekendtgørelser.

 

Hold øje med mærkerne Fødevareegnet emballage

Som kunde hos ALBE Emballage A/S har du selv mulighed for at se hvilke emballager der er egnet til fødevarekontakt. Fødevareemballagen er nemlig altid mærket med glas og gaffel ikonet. Ikonet viser at emballagen er egnet til at komme i direkte kontakt med fødevarer og overholder dansk og europæisk lovgivning.

 

Har du spørgsmål

Ring på tlf. 44 68 07 07 eller mail: albe@albeemballage.dk